Joey Yung Mini Music Live

Shen Zhen, 14 July 2010